BILANT 31.12.2012 si note explicative la bilant

BILANT 31.12.2012 si note explicative la bilant

BILANT 31.12.2012 si note explicative la bilant

Situatiile financiare anuale aferente anului fiscal 2012 se depun la Finante pana in 30 mai, regulile de raportare fiind detaliate in Ordinul MFP nr. 40/2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 44 din 21 ianuarie 2013.

in vederea depunerii situatiilor financiare anuale in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, societatile comerciale (…)  folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a societatii comerciale, precum si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de societatile comerciale si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip”, se precizeaza in OMFP.

Situatiile anuale cuprind:

  • Bilant sau bilant prescurtat (cod 10)
  • cont de profit si pierdere (cod 20)
  • note explicative la situatiile financiare anuale

De asemenea, aceste documente vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), de raportul administratorului, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite totodata si de o declaratie scrisa a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

  • politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
  • situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
  • persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Incepand din acest an programul nostru de contabilitate si evidenta primara( ALBASOFT EXPERT) permite, pe langa generarea bilantului, si:

  • elaborarea notelor explicative, si
  • exportul bilantului in PDF inteligent.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *