Procedura schimbare utilizator

Utilizatorul AMEF se prezinta la sediul ALBASOFT cu urmatoarele:
– formularul F4105 semnat cu semnatura electronic prin care sa se bifeze la punctul E motivul instrainare AMEF- catre ALBASOFT SRL CUI 14148466. Va trebui atasat AGA sau certif inchidere punct de lucru impreuna cu recipisa care dovedeste depunerea acestuia
– Ap. de marcat electronic fiscal dotat cu rola pentru ca tehnicianul sa poata efectua un raport pentru intreaga perioada de functionare. Aparatul trebuie sa fie sigilat si in stare de functionare.
– Suport electronic (stick usb) pentru a descarca fisierele aferente vanzarilor pentru fiecare aparat in parte.
– Cartea de interventii si Registrul Special sigilate ale aparatului unde tehnicianul de service va inregistra obligatoriu modificarile aduse
– Documentul eliberat de Registrul comertului – prin care se atesta acceptarea mentiunii de inchidere a punctului de lucru (in cazul in care motivul predarii este inchidere pct de lucru)
– Hotarare AGA / decizia asociatului unic de inchidere punct de lucru/ restrangere activitate, etc
Tehnicianul de service va extrage memoria fiscala si va preda utilizatorului:
– Casa de marcat
– Cartea de interventii si registrul special cu inregistrarile obligatorii
– Proces verbal de ridicare memorie
– Raportul de activitate pe perioada de functionare atasat la cartea de interventii
– Un plic A5 ce va contine: cardul SD, memoria fiscala. Plicul va fi sigilat, semnat si stampilat de catre ALBASOFT. PLICUL se va pastra, conform legii, de catre utilizator, timp de 10 ani, impreuna cu Registrul special.
– Vanzarile arhivate pentru toata perioada de activitate pe suport stick sau CD.
ALBASOFT va depune F4103 prin care se va anula NUI.
Pentru fiscalizare AMEF pe noul utilizator este nevoie de:
– recipisa depunere F4105 de instrainare AMEF catre ALBASOFT
– recipisa depunere F4103 de anulare NUI de catre ALBASOFT
– Procesul verbal de sigilare a AMEF in urma inlocuirii memorie fiscale si a micro sd-ului de catre tehnicanul service ALBASOFT. Noul utilizator are obligatia achitarii acestora.
– Formularul C801 de atribuire a Nr. Unic de Identificare din aplicatia informatica a ANAF cf. HG nr. 804/2017 care va fi insotita de urmatoarele documente:
– copia facturii si a documentului de plata care atesta achizitionarea a.m.e.f.
– copia procesului verbal de sigilare a memorie fiscale si a aparatului de marcat electronic fiscal
– certificat de garantie si conformitate al a.m.e.f. sau contractul de service daca a.m.e.f. a iesit din garantie:

– copia certificat constatator cu coduri CAEN de la sediul unde va fi instalat AMEF
– copie dupa C.I. administrator

Formularul C801 trebuie depus in SPV-ul firmei (inrolat pe CUI nu pe CNP).

Dupa ce se depune formularul o sa primiti un certificat cu numarul unic al casei de marcat, acesta trebuie sa ni-l trimiteti noua pe email office@albasoft.ro ca sa putem fiscaliza casa de marcat.