Ghid completare C801

Vă aducem la cunoștință faptul că, începând cu data de 01.03.2022, conform prevederilor art. 79 alin 1^1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, contribuabilii au obligația să transmită organului fiscal cererile, înscrisurile și documentele prin mijloace de transmitere la distanță, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor/A.N.A.F (SPV).

În situația în care, ulterior datei de 01.03.2022, operatorii economici vor depune cererile în format letric, sau pe poșta e-mail dedicată AMEF prin intermediul unităților de service acreditate, nu vor fi luate în considerare pentru emiterea certificatului  conform prevederilor art. 79 alin 1^2 din CPF.  Se vor primi cererile, însă, operatorului economic i se va comunica  un răspuns în vederea aducerii la cunoștință a obligației înrolării în SPV și depunerii  tuturor cererilor, înscrisurilor și documentelor prin mijloace de comunicare la distanță (SPV), pentru a se elibera Certificatul.
Cererea de atribuire a NUI in format electronic –formular C801-este disponibila pe portalul www.anaf, secțiunea SERVICII ONLINE, Descărcare declarație si se depune numai prin SPV.

Documentul de față descrie pașii de completare și încărcare a formularului C801 pentru obținerea numărului unic de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF). Declarația trebuie depusă de contribuabil (utilizator AMEF) în spațiu virtual deschis pe numele acestuia la ANAF, de către o persoană desemnată a Utilizatorului AMEF să trimită declarații fiscal.

Descărcare PDF »

Se descarcă soft A:

După deschidere document citiți informațiile cu atenție înainte de a merge mai departe! De asemenea pentru fiecare câmp acordați atenție sporită informațiilor solicitate.

Preview formular:

COMPLETARE DECLARAȚIE

 

1. Introduceți luna curentă.

2. Completați formularul cu datele Utilizatorului AMEF

Atenție! Reprezentantul legal este persoana declarată la registrul comerțului ca administrator sau reprezentant. Dacă Semnătura electronică aparține altei persoane se va face împuternicire și va atașa ulterior împreună cu CI a împuternicitului.

Dacă reprezentantul legal este cetățean străin vor exista probleme cu validarea CNP/NIF. În acest caz puteți încerca completare cu datele cetățeanului român împuternicit la ANAF dar există riscul să fie respinsă cererea.

 

3. Adăugați AMEF – se adaugă informațiile AMEF, cu locul de instalare

 

Atenție! AMEF-ul trebuie să fie unic pe formular. Introduceți denumire strada cu Sos. Strada etc. precum în constatator.

 

4. Adăugați AMEF-urile pentru care doriți eliberare NUI

 

PREGĂTIRE ARHIVĂ – ÎNSOȚEȘTE C801

 

Atașat cererii, după validare va trebui să atașați următoarele documente, în copie certificată cu originalul in Arhivă – ZIP

  • factura și documentul de plată care atestă achiziționarea aparatului de marcat electronic fiscal;
  • procesul-verbal de sigilare a memoriei fiscale și a aparatului de marcat electronic fiscal;
  • actul de identitate a reprezentantului legal înscris în cerere, precum și actul de identitate cu care se legitimează împuternicitul, dacă este cazul;
  • certificatul de garanție al aparatului de marcat electronic fiscal.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către utilizator prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia.

De asemenea:

  • declarația pe propria răspundere a utilizatorului ? privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, ? privind desfășurarea activității în regim ambulant ori în regim de taxi
  • Certificat Constator pentru Punct de lucru
  • precum și, dacă cererea a fost depusă prin împuternicit
  • împuternicirea în original

Atenție! Arhivă trebuia să aibă mai puțin de 10 MB și fie în format .zip

 

VALIDARE DOCUMENT

 

După completare se alege opțiunea VALIDARE. Se va crea astfel xml-ul.

După confirmare, documentele solicită atașarea arhivei ZIP.

Se atașează și se salvează documentul.

 

SEMNAREA DOCUMENTULUI

 

Atenție! Semnarea se face de către o persoană care este înregistrată la ANAF pentru transmiterea de declarații fiscale

 

1. Pentru semnare se selectează opțiunea semnătură electronică

În situația în care întâmpinați probleme cu semnarea documentului, instalarea certificatului digital calificat vă rugăm să luați legătura cu linia de suport de unde ați achiziționat certificatul.

 

ÎNCĂRCAREA DOCUMENTULUI

 

Atenție! Aplicația SPV funcționează cel mai bine în internet explorer. Folosiți acest browser pentru a evita erori de compatibilitate.

 

Pe site-ul ANAF se selectează opțiunea – AUTENTIFICARE CU CERTIFICAT

 

În secțiunea depunere documente- alegi Browse – selectati Fișierul C801XXXX.xml și butonul trimite.

 

Veți primi informații pentru descărcare RECIPISĂ.

Important: Ulterior verificați zona de mesagerie pentru a descărca NUI-ul. Procedura durează de obicei 1 zi lucrătoare.