Procedura ridicare memorie fiscala

Utilizatorul AMEF se prezinta la sediul ALBASOFT cu urmatoarele:
– formularul F4105 semnat cu semnatura electronic prin care sa se bifeze la punctul E motivul. Atentie: Daca motivul este inchidere punct de lucru va trebui atasat AGA sau certif inchidere punct de lucru impreuna cu recipisa care dovedeste depunerea acestuia
– Ap. de marcat electronic fiscal dotat cu rola pentru ca tehnicianul sa poata efectua un raport pentru intreaga perioada de functionare. Aparatul trebuie sa fie sigilat si in stare de functionare.
– Suport electronic (stick usb) pentru a descarca fisierele aferente vanzarilor pentru fiecare aparat in parte.
– Cartea de interventii si Registrul Special sigilate ale aparatului unde tehnicianul de service va inregistra obligatoriu modificarile aduse
– Documentul eliberat de Registrul comertului – prin care se atesta acceptarea mentiunii de inchidere a punctului de lucru (in cazul in care motivul predarii este inchidere pct de lucru)
– Hotarare AGA / decizia asociatului unic de inchidere punct de lucru/ restrangere activitate, etc
Tehnicianul de service va extrage memoria fiscala si va preda utilizatorului:
– Casa de marcat
– Cartea de interventii si registrul special cu inregistrarile obligatorii
– Proces verbal de ridicare memorie
– Raportul de activitate pe perioada de functionare atasat la cartea de interventii
– Un plic A5 ce va contine: cardul SD, memoria fiscala. Plicul va fi sigilat, semnat si stampilat de catre ALBASOFT. PLICUL se va pastra, conform legii, de catre utilizator, timp de 10 ani, impreuna cu Registrul special.
– Vanzarile arhivate pentru toata perioada de activitate pe suport stick sau CD.
Anularea certificatului NUI nu se poate realiza decat daca se va instraina aparatul catre alta societate. In acest caz, la formularul F4105 se va bifa motivul – instrainare AMEF- catre ALBASOFT SRL CUI 14148466. Procedura de ridicare a memoriei fiscale este identica.