Ce trebuie sa contina Declaratia 394 conform H.G. 84 din 06 martie 2013

Ce trebuie sa contina Declaratia 394 conform H.G. 84 din 06 martie 2013

Ce trebuie sa contina Declaratia 394 conform H.G. 84 din 06 martie 2013

Prin Hotărârea Guvernului nr.84 din 6 martie 2013 au fost modificate şi completate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Potrivit pct.17 de la Cap. E. Titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din hotărâre, pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art.155 alin.(11), (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

In conformitate cu aceasta hotarare, ANAF a dat un comunicat de presa cu nr. 1090625 din 27.05.2013 prin care se precizeaza:

Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise/primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” sau “TVA la încasare”, precum şi bonurile fiscale cu valoare sub 100 de euro care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate pentru care beneficiarul a solicitat înscrierea codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.

Am pregatit programele Albasoft Expert pentru operarea facturilor simplificate, astfel:

  • in submodulul “Furnizori” am creat tip document: S-factura simplificata.

    Aceste documente, daca au TVA, vor fi incluse in Declaratia 394.

    Deci, daca ati cules deja bonurile pe la Financiar/Casa, acestea trebuie anulate, si culese din nou la Furnizori/Facturi/Adauga, cu tip document: S. Implicit, este bifata plata pe loc, la fel ca la documentele de tip Z(bon fiscal). Atentie – va reamintim: documentele de tip Z(bon fiscal), culese in submodulul Furnizori, nu intra in Declaratia 394, chiar daca au TVA.

  • Pentru submodulul “Clienti”, utilizati tip document: N-factura necontabilizata, pentru a prinde in Declaratia 394 bonurile fiscale emise cu C.I.F.

Asteptam propuneri din partea dumneavoastra, si lamuriri din partea Directiei de finante.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *